نترسید ما همه با هم هستیم

چهارشنبه 8 دی 1395

سلام

از زمانی که مردم در مقابل نوح(علی نبینا و علیه السلام) ایستاده اند؛ تا زمانی که نمرود ابراهیم (علی نبینا و علیه السلام) را در آتش انداخت و دیگران را مرعوب خود ساخت؛ تا زمانی که فرعون هزاران پسر بچه بی گناه را برای به دنیا نیامدن موسی (علی نبینا و علیه السلام) از دم تیغ گذراند و مردم بر قدرت پوشالی اش سر نهادند؛ تا زمانی آن قوم بی حال فسادگر در روی زمین موسی (علی نبینا و علیه السلام) را در مقابل دشمن یاری نکردند و گفتند تو و خدایت بروید به جنگ ما اینجا منتظر می مانیم؛ تا زمانی که سلیمان (علی نبینا و علیه السلام) همه دانسته ها و ندانسته های جهان هستی را برای برقراری حکومت عدل به کار بست و بازهم همان قوم فسادگر به جای کمک در برقراری آن به فساد پرداختند و به جای باطن به ظاهر چسبیدند؛ تا زمانی که قریش پیامبر آخر (علیه و علی آله صلوات الله)  را ساحر خواندند  تا اهل شبه جزیره به او نگروند؛
تا زمانی که در سقیفه، دیگری را بر چون علی برتری دادند؛ تا زمانی که امت مرعوب امثال معاویه شدند و حکومت از خاندان پیامبر دوباره دریغ شد؛ تا محرم سال شصت و یک هجرت و ترسیدن کوفیان از سپاه نیامده شام؛ و تا زمانی که در عصر جدید بلوک بندی شرق و غرب پیش آمد و رسانه ها شدند ابزار کنترل دسته های مردم؛ همیشه حکومت کنندگان یک درصدی غیر حق بر رعب و ترس و جهل نود و نه درصد مردم سوار بوده اند و تا زمانی که بیداری برای مردم حاصل نشود همین روند وجود دارد و مردم مرعوب قدرت یا ثروت یا فریبکاری کسانی می شوند که جز یک یا همه این سه عامل چیزی برتر از ایشان ندارند، و صد البته این جهالت و ترس در میان توده های مردم ناشی از محدود کردن زندگی و مواهب آن به زنده بودن ولو مرده وار د راین دنیاست.

اما از سال 61 هجری که امام حسین (علیه السلام) نگاه مردم را به اصل دین جدش بازگرداند و به همگان نشان داد که :

اگر همه صف به صف تن به کشتن دهند/ از آن به که سر به ذلت دهند

دیگر تاریخ به گونه دیگری شد دیگر  کشته شدن بدست اهل زر و زور و تزویر مایه ترس و جلوگیر ی از پدید آمدن آزادگان نشده ....

کم کم در میان ملت ها ملتی پیدا شد که حاضر شد پشت سر پیری نترس و آزاده به همه ابرقدرت های دروغین و ساحره ی دنیا نه بگوید و از ناجوانمردی ها و خدعه و فریبکاری هایشان نترسد و نزدیک به چهار دهه در مقابل آنان بایستد و از خود پایمردی و رادمنشی نشان دهد.

روز 9 دی سال 88 جلوه دیگری از بیداری این ملت و نترسی شان از خدعه و فریبکاری سران زر و زور وتزویر جهانی بود، ملت بیدار شد و از هیچ نهراسید و حاضر نشد دیو و دد خارجی برایش تصمیم بگیرد و کشور را به آن سمت و سو ببرد که می خواهد.

رمز این روز همنوایی آن 99 درصد در مقابل آن یک درصدی بود که می خواسته اند و می خواهند بر جامعه به ناحق حکومت کنند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.